Saturday, July 05, 2008

Dictionar de memetica

Autor: Glenn Grant 1990
Tradus în limba română, modificat și completat de
A Logic Verso, aka gyges77, 2008


Alergie memetică, memalergie; alergii memetice, memalergii
O formă de intoleranță, o afecțiune care determină o persoană să reacționeze într-o manieră extremă neobișnuită în momemtul expunerii la stimuli semiotici specifici, sau memalergeni. Complexele memetice exotoxice de obicei conferă memalergii puternice gazdelor lor. Adesea, nu este nevoie ca memalergenii să fie prezenți, ci doar percepuți ca fiind prezenți, pentru a declanșa o reacție. Memalergenii comuni sunt homofobia, anticomunismul paranoic, pornofobia. Forme comune de memalergii sunt cenzura, vandalismul, abuzul verbal, violența fizică.

Amenințare, amenințări
Componentă a unui complex memetic care încurajează aderarea și descurajează replicarea defectuoasă. ("Arderea în focul iadului" este o co-memă de amenințare în multe scheme religioase.)

Autotoxic, autotoxici(e)
Periculoase pentru sine. Memele puternic autotoxice sunt de regulă auto-limitative deoarece promovează distrugerea gazdei lor (mema Jim Jones, orice complex memetic - memplexuri - de indoctrinare religioasă; orice memă de martiraj (vezi exotoxic)

Cenzură, cenzuri
Orice tentativa de a împiedica răspândirea unei meme prin eliminarea vectorilor acesteia. Prin urmare, cenzura este asemănătoare cu încercările de a opri răspândirea bolilor cu ajutorul insecticidelor. Cenzura nu poate niciodată ucide complet o memă ofensivă, în schimb poate chiar sa ajute la promovarea tulpinilor virulente ale memei respective, eliminând formele mai putin virulente.

Cârlig (comanda), cârlige (comenzi)
Componentă a unui complex memetic care îndeamnă la replicarea complexului. Cârligul este cel mai eficient atunci când nu conține o cerință explicită, ci este o consecință logică a conținutului memei.

Co-memă, co-meme
O memă care a coevoluat în mod simbiotic cu (o) altă(e) mem(ă)e, formând un complex memetic reciproc avantajos. Cunoscută și sub denumirea de simemă.

Complex memetic, complexuri memetice
Un set de meme reciproc avantajoase care au coevoluat, dând naștere unei relații simbiotice. Dogmele religioase și politice, mișcările sociale, stilurile artistice, tradițiile si obiceiurile, scrisorile electronice în lanț, paradigmele, limbile, etc sunt complexuri memetice. O altă denumire este m-plex sau schemă (Hofstadter). Tipurile de co-meme întâlnite de obicei în scheme sunt: momeala, cârlig, amenințare
și vaccim. De obicei o schemă reușită are anumite atribute: scop larg (o paradigmă care explică multe); șansa purtătorilor de a participa și de a contribui; certitudinea adevărului evident (purtător de autoritate); oferă o senzație de siguranță și de ordine, alungând senzația de lipsă a sensului.

Cult, culte
Sociotip al unui complex memetic autotoxic, format din roboți memetici și/sau memoizi. Caracteristicile cultului sunt: izolarea grupului infectat (sau cel puțin al noilor recruți), spălarea creierului prin expunere repetată (prin inducerea de stări mentale de dependență), descurajarea funcției de reproducere (prin celibat, sterilizare) în favoarea replicării (prozelitism), cultul personalității.

Drift memetic, drifturi memetice
Acumularea de replicări greșite; (rata) evolutie(i) sau mutatii(lor) memetice. Textul scris tinde să încetinească driftul memetic al dogmelor.

Exotoxic, exotoxici(e)
Periculos pentru ceilalți. Memele puternic exotoxice determină distrugerea indivizilor alții decât gazdele lor, în special a celor purtătoare de meme rivale. (de exemplu Nazismul, Inchiziția, Pol Pot.) (Vezi alergie memetică, memalergie)

Gazdă, gazde
O persoană care a fost infectată cu succes de către o memă. Vezi infecție, robot memetic, memoid.

Ideosferă, ideosfere
Domeniul evoluției memetice, la fel cum biosfera este domeniul evoluției biologice. Intreaga ecologie memetică (Hofstadter). Sănătatea unei ideosfere poate fi măsurată prin diversitatea sa memetică.

Imunomemă, imunomeme
Vezi vaccim.

Imunosupresor, imunosupresori
Orice tinde să reducă imunitatea memetică. Imunosupresori comuni sunt: călătoriile, dezorientarea, epuizarea fizică și emotională, insecuritatea, șocul emoțional, pierderea căminului sau a celor dragi, șocul viitorului, stress în urma izolării, situații sociale nefamiliare, anumite droguri, singurătatea, alienarea, paranoia, expunerea repetată, respect față de autoritate, escapism, hipnoza (suspendarea judecății critice). Cei care recrutează persoane pentru diferite culte țintesc adesea aeroporturi și terminale de autobuse deoarece călătorii sunt mai predispuși la astfel de imunosupresori. (vezi cult)

Infecție, infecții
Codificarea cu succes a unei meme în memoria unui individ. Infecția memetică poate fi activă sau inactivă. Este inactivă atunci cand gazda nu simte nevoia să transmită mema și altor indivizi. O infecție activă determină gazda să urmărească infectarea celorlalți. Gazdele foarte active sunt adesea roboți memetici sau memoizi. O persoană care după ce a fost expusă unei meme dar care nu-și aduce aminte ulterior (conștient sau nu) nu înseamnă că (n.r.) nu este infectată. (O gazdă poate fi infectată în mod inconștient și chiar să transmită o memă fără sa fie conșitent de acest lucru. Multe norme sociale sunt transmise in felul acesta)
Unii memeticieni au folosit termenul infecție ca sinonim pentru convingere. (adică doar cei convinși sunt infectați, restul nu.) Totuși, această uzanță ignoră faptul că adesea indivizii transmit meme în care nu cred. Melodiile, glumele, fanteziile sunt meme care nu se bazează pe convingere ca strategie de infecție.

Inginer memetician
Cel care manipulează în mod conștient meme, prin scindare și sinteză memetică, cu intenția de a manipula comportamentul altora. Autorii de manifeste și de spoturi publicitare sunt ingineri memeticieni.

Latentă, latență; latente, latențe
În prezent fără gazdă umană. Vechiul sistem de hieroglife egiptean sau Evangheliile Gnostice sunt exemple de memplexuri "moarte" care zac în stare latentă timp de milenii sub formă de texte ascunse sau netraductibile, așteptând să se reactiveze infectând arheologii moderni. Anumite meme demodate nu devin niciodată complet latente, ca de exemplu teoria flogistonului, care a suferit o mutație devenind din "credință", o simplă notă de subsol cu importanță doar istorică.

Mema mileniului
Cele câteva meme epidemice care preziceau evenimente catastrofale pentru anul 2000 (Batalia Armeghedonului, domnia de 1000 de ani a lui Isus, etc. (Escatomemă)

Memă, meme
Un tipar contagios de informație care se replică infectând mințile umane și schimbându-le comportamentul, în felul acesta determinându-i să răspândească tiparul. (Termen inventat de către Richard Dawkins, analog genei). Sloganurile, ghicitorile, melodiile, semnele, invențiile și moda sunt meme tipice. O idee sau tipar informațional nu este o memă decât în momentul în care determină pe cineva să o răspândească, să o transmită altcuiva. Toate cunoștințele transmise sunt memetice. (Wheelis, citat in Hofstadter) (vezi complex memetic)

Memetic
Legat de meme.

Memetica
Studiul memelor si a efectelor lor sociale.

Memetician, memeticieni
Cel care studiază memetica
Un inginer memetician

Memofond, memofonduri
Întreaga diversitate de meme accesibile unei culturi sau unui individ. Învățarea limbilor străine sau călătoriile sunt modalități pentru ca un individ să-și lărgească memofondul accesibil

Memoid, memoizi
Persoană a cărei comportament este puternic influențat de către o memă, astfel încât propria supraviețuire devine lipsită de importanță (Henson) (de ex.: Kamikaze, teroriști Șiiți, adepții Jim Jones, orice personal militar). Gazdele și Roboții memetici nu sunt în mod necesar memoizi. (vezi autotoxic , exotoxic)

Memotip, memotipuri
Conținutul propriu-zis de informație al unei meme, distinct de sociotipul său.
O clasă de meme similare.

Metamemă, metameme
Orice memă despre meme (ex.: toleranță, metaforă)

Metamema
Conceptul de memă, considerat el insusi o memă.

Mimetism, mimetisme
Strategie de infecție prin care o memă încearcă să imite semiotica unei alte meme (de succes). Ex.: pseudoștiință (creaționism, UFO-logie); pseudo-nonconformism (Heavy Metal); subminare prin falsificare.

Momeală, momeli
Parte din memă care promite să răsplătească gazda (de obicei în schimbul replicării complexului memetic). Momeala de obicei justifică, dar nu obligă în mod explicit replicarea complexului memetic. Cunoscută și sub denumirea de recompensă. (În multe religii "mîntuirea" este momeala sau recompensa promisă; "raspândește cuvântul" este cârligul (comanda). Alte meme uzuale sunt "fericire eternă", "securitate", "prosperitate", "libertate") (vezicârlig; amenințare; strategie de infecție)

Mulțime de convingeri
Deoarece o persoană poate fi infectată și poate transmite doar un număr finit de meme, există o limită a mulțimii de convingeri (Henson). Memele evoluează în competiție pentru nișele din mulțimea de convingeri a indivizilor și societăților.

Opresor vs. Victimă
Strategie de infecție comună multor complexe memetice care pune potențiala gazdă în postura de Victimă, profitând de insecuritatea acestora (ex.: "burghezia este opresorul proletariatului" (Hofstadter). Este adesea periculos de toxică pentru gazdă și socitate în general. Cunoscută și sub denumirea de strategia "noi-contra-lor".

Otovierme, otoviermi
"O melodie care infectează o populație cu repeziciune." (Rheingold); un hit (ca de ex. "Don't worry, Be Happy") (din germană, ohrwurm)

Retromemă, retromeme
O memă care încearcă să se combine cu un memplex existent (ex.: Marxism-Leninismul încearcă că coopteze alte sociotipuri)

Robot memetic
Persoană a cărei întreagă viață este subordonată propagării unei meme în mod automat și profitând de orice oportunitate (Martorii lui Iehova, Krishna, Scientologii). Datorită competiției interne, roboții memetici cei mai zgomotoși și mai extremi tind să ajungă în vârful ierarhiei din interiorul sociotipului lor. Un robot memetic autodestructiv este un memoid.

Schemă, scheme
Un complex memetic, memplex (Hofstadter).

Strategie de infecție
Orice strategie memetică care încurajează infectarea unei gazde. Glumele facilitează infecția fiind comice, melodiile prin evocarea diferitelor emoții, sloganurile fiind concise și repetate în mod continuu. Strategii comune de infecție sunt "răufăcător vs. victimă", "teama de moarte", "simțul comunității". Într-un complex memetic (memplex), co-mema momeală este adesea vitală strategiei de infecție. (vezi strategie de replicare, mimetism)

Sociotip, sociotipuri
Expresia sociala a unui memotip, la fel cum corpul unui organism este expresia fizică (fenotipul) a genelor (genotipul)
O clasă de organizații sociale similare.

Strategie de replicare
Orice strategie memetică utilizată de către o memă pentru a-și încuraja gazda să reitereze mema altor persoane. Co-mema cârlig al unui complex memetic.

Toleranță
O metamemă care conferă rezistență față de o largă varietate de meme (și sociotipul acestora), fără a conferi alergii memetice. În forma sa pură, toleranța îi permite gazdei sale să fie expusă în mod repetat memelor rivale, chiar și celor intolerante, fără a fi infectată activ sau a manifesta reacții memalergice. Toleranța este o co-memă centrală în o mare varietate de scheme, în special în "liberalism" și "democrație". Fără ea, o schemă adesea devine exotoxică și conferă memalergie gazdelor sale. Deoarece schemele concură pentru un domeniu de convingeri limitat, toleranța nu este obligatoriu o virtute, dar a evoluat în ideosferă asemanător cooperării în sistemele biologice.

Vaccim, vaccimuri
Orice metamemă care conferă rezistență sau imunitate față de una sau mai multe meme, permițându-i persoanei să fie expusă fără să dobândească o infecție activă. Este cunoscută și sub denumirea de imunomemă. Asemenea meme des întâlnite, care conferă imunitate sunt: "credință", "loialitate", "scepticism", "toleranță" (vezi alergie memetică)
Toate schemele includ un vaccim cu scopul de a se proteja de memele rivale. De exemplu:
Conservatism: rezistă automat tuturor memelor noi
Ortodoxie: respinge automat toate memele noi
Stiință: testează noile meme din punct de vedere teoretic și (acolo unde se poate aplica) al repetabilității empirice; reverifică constant memele vechi; acceptă noi scheme doar condițional în așteptarea confirmării viitoare.
Radicalism: îmbrășișează noua schemă, respinge-le pe toate celelalte
Nihilism: respinge toate schemele, noi sau vechi
New Age: acceptă toate memele atractive estetic, noi sau vechi, indiferent de consistența empirică sau internă; respingele pe celelalte. (Aceasta nu conferă protecție prea mare)

Vector
Um mediu, metodă sau vehicul pentru transmiterea unei meme. Aproape toate mijloacele de comunicare poate fi un vector memetic.

Sinplex, sinplexuri*
Susan Blackmore stipulează că Sinele nu este decât o colecție de "povești" memetice, pe care le denumește sinplex (trad. de la "selfplex").

Neomemă, neomeme*
Noi tipuri de meme create prin intermediul internetului și noilor tehnologii; felul în care acestea se modifică și circulă într-un context social din ce in ce mai digital.


______________
*contribuții personale

Puteti sa descarcati dictionarul ca: pdf, PowerPoint Show 2007 (14 MB), PowerPoint Show 97-2003 (17 MB).